Pozdrowienia z Watykanu od naszego Pasterza:-)

O. Krzysztof, założyciel naszej wspólnoty, jako Misjonarz Miłosierdzia, został w Środę Popielcową przez papieża Franciszka uroczyście posłany do świata, by ogłaszać Boże Miłosierdzie. Ma też władzę odpuszczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

Zachęcamy do obejrzenia pozdrowień nadesłanych z Watykanu przez o. Krzysztofa.

Listę wszystkich Misjonarzy Miłosierdzia z Polski można znaleźć tutaj.

o. Krzysztof

Po co jest wspólnota?

Podczas grudniowego Świętowania zastanawialiśmy się, po co, jako wspólnota, istniejemy i do czego jesteśmy zaproszeni. Rozważaliśmy cele, wokół których jesteśmy skupieni.

Cele te wywodzą się ze Słowa Bożego i zostały nam przekazane przez samego Jezusa. Można je odczytać z dwóch fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza.

Pierwszy z nich znany jest jako Przykazanie Miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22,37-39).

Drugi natomiast to Wielki Nakaz Misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

Po co jest więc wspólnota? Jakie są cele Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA?

  1. EWANGELIZACJA – cel najważniejszy, chcemy nieść Jezusa innym,
  2. UWIELBIENIE
  3. BRATERSKIE RELACJE
  4. SŁUŻBA
  5. FORMACJA UCZNIÓW

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, co kryje się pod powyższymi punktami i w jaki sposób je realizujemy, skontaktuj się z nami. Napisz maila, zadzwoń, przyjdź, zobacz, dołącz do nas!

P.S. I pamiętaj, że…:-)

 

Wspolnota

Kalendarz modlitw Open Doors

Na stronie internetowej www.opendoors.pl jest do pobrania listopadowy kalendarz modlitw za prześladowanych chrześcijan.

We wrześniu na naszym Świętowaniu gościliśmy przedstawiciela tej organizacji. Mamy nadzieję, że skutecznie zachęcił obecnych do działania – modlitwy i wsparcia prześladowanych naszych braci w wierze.

Zachęcamy tych, którzy nie mogli być na tym spotkaniu, do zapoznania się z działalnością Open Doors.